Rente op rente

Rente op rente is een groot voordeel dat ontstaat als u uw spaargeld een tijdje op uw spaarrekening laat staan. Hieronder leggen wij uit wat rente is en hoe rente op rente ontstaat.

Waarom u rente ontvangt
Een financiƫle instelling betaald u rente over uw spaargeld. Rente wordt doorgaans maandelijks, per kwartaal of per jaar uitgekeerd, tenzij er afwijkende afspraken met u zijn gemaakt. Deze rentevergoeding krijgt u omdat u als het ware een lening verstrekt aan de betreffende financiƫle instelling. De spaargelden zijn voor banken erg belangrijk, dit bepaald namelijk mede hoeveel zijn uit mogen lenen en kunnen beleggen. Banken verwachten een hoger beleggingsresultaat te kunnen behalen dan zij aan rente aan moeten vergoeden, daarnaast is de rente die zij vragen voor een lening hoger dan de rente die zij vergoeden.

Aanzienlijke bedragen
Door rente op rente kan uw vermogen in de loop van tijd behoorlijk toenemen. Dit komt door het feit dat u het tweede jaar dat het kapitaal op de spaarrekening staat niet alleen rente ontvangt over het bedrag dat u ooit gestort heeft, maar ook over het bedrag aan rente dat u het eerste jaar ontving. Dit heet rente op rente en kan er dus gemakkelijk voor zorgen dat uw kapitaal een stuk sneller zal gaan groeien. Op deze manier wordt het bedrag waar u rente over ontvangt namelijk steeds groter. Dit zal er voor zorgen dat uw kapitaal eigenlijk steeds harder gaat groeien, zonder dat het nodig is om zelf extra stortingen te doen of er op een andere manier mee bezig te zijn. Door rente op rente kan er op termijn voor zorgen dat dat u een prachtig rendement zal maken met uw spaargeld.

Voorbeeld
Ter illustratie geven wij u een voorbeeld van hoe rente op rente werkt. In dit voorbeeld vind er een eerste storting plaats van EUR 10.000,- en is de rente 3%.

Jaren Rente a 3% Kapitaal
Na 1e jaar EUR 300,- EUR 10.300,-
Na 2e jaar EUR 309,- EUR 10.609,-
Na 3e jaar EUR 318,27 EUR 10.927,27
Na 4e jaar EUR 327,82 EUR 11.255,09
Na 5e jaar EUR 337,65 EUR 11.592,74

Na het 5e jaar krijgt u een rente uitgekeerd van EUR 337,65, ten opzichte van uw oorspronkelijke inleg van EUR 10.000,- is dit een rente van 3,37%, bijna 0,4% meer dan de 3% die u in het begin kreeg.

Gemiddeld over de gemeten periode van 5 jaar was de rente EUR 11.592,74 -/- EUR 10.000,- = EUR 1.592,74. EUR 1.592,74 gedeeld door 5 jaren = EUR 318,55 wat neerkomt op een rente van bijna 3,2%!

Zo ziet u wat rente op rente doet met de opbouw van uw vermogen, hoe langer de periode hoe groter de kracht van rente op rente wordt.

Het bovenstaande voorbeeld is puur illustratief bedoeld, er is geen rekening gehouden met economische factoren als rentewijzingen en inflatie.